Deze pagina is het theoretisch kloppend hart van de organisatie.
Wie zijn de mensen achter Snackbar van de Toekomst en wat willen zij bereiken. Deze pagina is het startpunt naar een ruime uitleg van onze uitgangspunten en doelen.

Snackbar van de Toekomst (SvdT)

Snackbar van de Toekomst is opgericht om samen met de voedselketen bewustere keuzes te maken om via kleine stapjes grote doelen te bereiken.
We willen organisaties in hun eigen kracht zetten zodat alle individuen in de organisatie ervaren dat de transitie breed gedragen wordt zowel binnen als buiten de betrokken organisaties. Via de volgende links kunt u over de in en outs van een duurzame transitie meer lezen.

Impact beleidsplan
Waar willen wij in het jaar 2021 naar toegroeien? Onze ambitie delen wij graag met u. Tevens willen wij u meenemen wat voor impact de activiteiten van Snackbar van de Toekomst hebben opgeleverd voor het verder brengen van een toekomstbestendige voedselketen in het jaar 2020. Dit is te lezen in Dashboard Snackbar van de Toekomst 2020 & SDG impact verantwoording 2020.

Update 2022: We blikken terug op onze doelstelling (pdf) en bekijken wat wel en niet gelukt is!

17 Sustainable Development Goals
De 17 SDG’s (duurzaamheid doelen van de VN) zijn voor Snackbar van de Toekomst heel belangrijk. Van hieruit worden de grote lijnen bepaald en via allerlei producten ook vertaald richting onze stakeholders. Insteek is om in 2025 geheel SDG-proof te zijn. Neem alvast een kijkje in de wereld van de SDG’s. Wij onderschrijven dan ook het SDG Manifest!

Impact-Pad
Via het Impact-Pad laten wij zien hoe de theorie in de praktijk wordt omgezet. We presenteren 4 onderwerpen (arbeidsparticipatie, Sustainable value chains, circulaire economie en actief en gezond ouder worden). Deze 4 onderwerpen zullen ook in de loop van de tijd binnen Snackbar van de Toekomst sterker worden gepresenteerd als belangrijke pijlers van de organisatie.

MVO Prestatieladder
Vanuit Snackbar van de Toekomst is er behoefte om transparant te kunnen communiceren met onze stakeholders over de stappen die gemaakt worden en zijn. Met het in beeld brengen van wat er nog afgelegd dient te worden hopen we anderen te prikkelen aan te sluiten bij onze missie. Kortom, een MVO-Prestatieladder maakt inzichtelijk waar wij ons in het universum bevinden.

Algemene voorwaarden
Binnen het zakelijk leven is het een vanzelfsprekendheid dat er goede afspraken worden gemaakt waar beide partijen zich aan gaan houden. Voor aanvang van elke opdracht willen wij graag kenbaar maken waar wij als Snackbar van de Toekomst voor staan, met welke energie wij samen met onze opdrachtgever op pad gaan en wie welke verantwoording draagt binnen specifieke opdracht. Vanuit onze organisatie hebben wij de insteek om via onze algemene voorwaarden bovenstaande extra te verduidelijken.

Groene Deal
Een Groene Deal is een overeenkomst tussen Snackbar van de Toekomst en een andere partij uit de voedselketen. Samen zorgen voor mooie stappen zetten op het gebied van verantwoorde producten en diensten. Een zakelijke overeenkomst waar uiteraard wederzijdse verplichtingen uit voort komen met als doel om vooruitgang te creëren op thema’s binnen het Impact-Ondernemen.

Aangesloten bij

Sinds 2019 is Marco Agema ambassadeur van Dutch-Cuisine. Deze organisatie is opgericht om de Nederlandse keuken meer een eigen identiteit te geven met als vertrek standpunt 5 principes (cultuur, gezondheid, natuur, kwaliteit en waarde).

Een groot netwerk van allerlei organisaties die belangen hebben in de voedselketen in de stad Groningen en Ommelanden. Samen verbindingen smeden om uiteindelijk de regio op de kaart te zetten als een innoverende en inspirerende omgeving. Voedsel verbind en dat is heel erg merkbaar bij dit netwerk dat tot 2020 vooral onder de radar heeft gefunctioneerd maar langzaam maar zeker meer een openbare identiteit gaat aannemen. Bekijk ook 'Het verhaal van voedsel'

Aangesloten bij Impact-Noord omdat SvdT in de basis impact ondernemen wil bevorderen. Door verenigd te zijn met lotgenoten maakt dat je sterker. Onze rol is net als alle anderen, onderdeel zijn van de transitie naar een impact-samenleving.

Een belangrijke landelijke partner in de voedselketen. Inspirerende organisaties zijn aangesloten en de koppeling met de landelijke politiek is gemakkelijk gemaakt. Voor SvdT zijn er genoeg thema’s die binnen TcV behandelt worden die door SvdT regionaal (lees = Noord-Nederland) worden opgepakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eiwittransitie of True Price!

ProFri is belangenvereniging voor professionele frituurders. Samen gaan wij voor een meer duurzame bedrijfstak en zal er onderzocht worden waar de mogelijkheden liggen om verantwoord ondernemen nog meer op de kaart te zetten. De kunst is om in het juiste tempo de juiste informatie bij de vakbroeders te verkrijgen zodat de ondernemers in de kracht van hun kunnen komen.

Ontwikkelingsfonds

De wens om een ontwikkelingsfonds op te richten is er 1 om de transitie in de voedselketen aan te jagen. Het fonds moet geld vrijmaken om o.a. werkgelegenheid en een gezonder levensstijl te creëren in Noord-Nederland. Om bij dat laatste punt te beginnen is het van belang dat er meer kennis en kunde wordt ontwikkeld en dat kan alleen maar als er intensief wordt samengewerkt tussen allerlei overheidsinstanties, het bedrijfsleven en burgerinitiatieven.

De voedselketen is daar een belangrijk onderdeel in doordat in de 3 Noordelijke Provincies enorme mogelijkheden liggen om het voedsel van morgen te ontwikkelen en daarmee te zorgen dat er een basis komt te liggen van een gezondere levensstijl. Door het in Noord-Nederland in te richten wordt er werkgelegenheid en een positieve fibe ontwikkeld, welke zal resulteren in TROTS! Het ontwikkelingsfonds kan alleen wat bijdragen als het breder wordt gedragen dan SvdT.

Dus zal in de aankomende jaren hard gewerkt moeten worden om het in gang te zetten. De focus zal komen te liggen op het bouwen van een SnackFabriek van de Toekomst.

Colofon

Contactgegevens
De Hartakker 34
9761 DE Eelde

KVK: 02084752


Namen van de deskundigen
Marco Agema –  Initiatiefnemer & Eigenaar
Silvia Agema –  Soulmate
Lammert Dijkstra – Algemeen voedselexpert & netwerker
Toine Fennis – Dwarsdenker & SDG-expert
Rick Doesburg – IT-specialist & Marketing
Bert Stoop – Dwarsdenker & Duurzaamheidsexpert
Folkert van der Glas – Tekstschrijver & Marketing
Mathijs Niehaus – Voedselketenexpert & Innovator


Te vinden op

info@snackbarvandetoekomst.nl
06-51000901
FB: www.fb.com/snackbarvandetoekomst
LinkedIn: Snackbar van de Toekomst
Instagram: @SnackbarvandetoekomstNL
Twitter: @snckbrvdtkmst