Hele dag

Dag van de Bedreigde Diersoorten

Ontbossing en vernietiging van andere natuurgebieden, de klimaatcrisis, vervuiling en exploitatie dragen allemaal bij aan de afname van de wereldwijde […]