Project Terra

Case Burgerschap binnen het MBO


Sinds het leerjaar 2021-2022 is het wettelijk verplicht voor voortgezet onderwijs om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid geeft met deze wet een duidelijk kader, waarbinnen het aan scholen zelf is over hoe ze daaraan invulling willen geven

U zult zich wellicht afvragen wat Snackbar van de Toekomst met deze materie moet, maar de koppeling is snel gemaakt als men zich bewust is van de normen en waarden van Snackbar van de Toekomst. Deze gaat o.a. over het samen doen om een waardevolle maatschappij op te bouwen. Wij vertalen dat via producten door o.a. partners te verplichten actiever te zijn op het sociale vlak en te zorgen dat de lokale economie, in ons geval Noord-Nederland, wordt verstevigd om iedereen een gelijkwaardige kans te geven.

Door het via producten, onze snacks, te vertalen wordt het voor jonge mensen heel concreet en hopelijk zet je ze vervolgens aan tot nadenken. Het moet niet een opgedreund versje zijn, het moet puur en kneedbaar zijn. Met andere woorden, de studenten moeten zich er uiteindelijk in herkennen.

Noorderpoort Europapark Groningen

Begin november 2021 werd binnen Noorderpoort Europapark volop aandacht besteed aan het vak BURGERSCHAP. Omdat te ondersteunen werd Snackbar van de Toekomst gevraagd om op 3 locaties van scholengemeenschap Noorderpoort, rondom het Europapark, aanwezig te zijn met de Inspiratiewagen en steeds in korte presentaties de aanwezige studenten te inspireren met een verhaal over toekomstbestendige snacks zoals bitterballen. Toekomstbestendig voor mens en natuur, waarbij de aandacht in deze vooral op lokaal lag. Het gebruik van lokale ingrediënten en gelukkig ook nog een plus op de gezondheidsladder van het Voedingscentrum, een dagkeuze!

Door 2 verschillende bitterballen mee te nemen, men moest kiezen, kon men ook 2 verhalen ervaren en uiteindelijk proeven. Elke presentatie werd geopend met 1 vraag: “Willen jullie een vlees of een vleesloze bitterbal?” Vervolgens ging de aanwezige groep studenten zich splitsen, 90% van de in totaal 1000 studenten en docenten koos gelijk voor vlees, om vervolgens in gesprek te gaan over de inhoud van hun keuze. Want zonder uitzondering koos de meerderheid voor de vleesvariant zonder ook maar te weten wat men ging eten. Uiteindelijk kiest men voor een bitterbal van 30 gram waar slechts 20% vlees aanwezig is en dat komt dus neer op 6 gram per bal.

Een bitterbal is maar een kleine snack en de invloed van het kiezen daarbij voor een variant met vlees of zonder is maar klein op regionale, laat staan op nationale of globale problemen. Maar we konden hiermee, net als met de andere thema’s welke behandeld worden in het vak burgerschap, wel laten zien hoe makkelijk je als individu laat verleiden door de groep, want de groepsdruk was heel erg zichtbaar. Zodra de individuele gesprekken gingen plaatsvinden tussen de vertegenwoordiger van Snackbar van de Toekomst, Marco Agema, en de student, dan werd de keuze vaak aangepast en zag je uiteindelijk dat 40% toch voor de vleesloze bitterballen variant ging.

Het bitterballen proces

Het bitterballen proces in deze betekent dat de totale presentatie niet langer duurde dan dat de bitterballen nodig hadden om bereid te worden in de frituur. Namelijk 5 minuten. In die 5 minuten werd getracht door Marco Agema om de studenten mee te nemen waar de keuze eigenlijk op gevallen was. De vleesbitterbal bezit zo’n 36 verschillende ingrediënten terwijl de vleesloze bitterbal slechts 24 bevat. Daarnaast zijn de ingrediënten van de vleesloze bitterbal ook nog eens veel lokalere geteeld/geproduceerd en zijn ze voor meer dan 50% traceerbaar, terwijl de vleesbitterbal wel het etiket kreeg opgespeld van Regionaal Ambachtelijk Vleesbitterbal, terwijl alleen de smaak enige connectie met de regio heeft!

Daarnaast werd in het verhaal het belang van de samenwerking tussen de verschillende partners in de keten geduid. Deze is bij de vleesloze bitterbal heel erg sterk te noemen, want deze wordt namelijk in opdracht van de coöperatie Graanrepubliek ontwikkeld met de insteek om samen doelen na te streven die gaan o.a. over meer biodiversiteit, sterkere lokale economie en zo weinig mogelijk verspillen. Het verhaal van de vleesbitterbal is wat dat betreft veel minder krachtig, maar wel heel erg belangrijk om aan de studenten mee te geven wat het verschil is en wat dat uiteindelijk doet voor de kwaliteit van de eindproducten

Smikkelen

Uiteindelijk mochten de beide kampen, vlees en vleesloos, gaan genieten van hun gekozen en door Noorderpoort aangeboden lekkernij. Het inspirerende van het geheel was dat de discussie daarna losbarstte en dat van beide kanten terug werd gegeven dat het heel smaakvol was en dat ze graag ook een volgende keer de andere variant willen proeven.

De boodschap van deze les Burgerschap is dat de keuze die wij consumenten maken vaak gemaakt worden op gewoonte en te weinig aan de hand van kennis. Misschien herkenbaar voor u als het ook over andere belangrijke thema’s uit het dagelijks leven gaat, waarbij het voor ons Nederlanders heel lastig is om de gewoontes te doorbreken ten faveure van ons eigen belang, terwijl wij vaak niet doorhebben dat de keuzes die wij nu dagelijks maken grote impact hebben op de resultaten van morgen!

Mocht u nu ook geprikkeld zijn om eens een lesje Burgerschap binnen uw organisatie te laten ondersteunen door Snackbar van de Toekomst, dan zijn wij uiteraard bereid om mee te denken hoe dit dan het beste verpakt kan worden, want de les die wij dagelijks meenemen op onze reis is dat op elke plek weer een op maat gemaakt programma het beste werkt!

Bekijk onze diensten. Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek via 06-51000901 of mail marco@snackbarvandetoekomst.nl