Duurzaamheidsadviseur

Rabobank


Met de oprichting van Snackbar van de Toekomst werd een invulling gegeven aan de droom die Marco Agema heeft ontwikkeld na de geboorte van zijn dochter Jade in 2006:

“Een actieve bijdrage leveren aan de vorming van een toekomstbestendige voedselketen.”

Dat doe je niet alleen was zijn motto en daarom vond en vindt hij dat er nauw samen gewerkt dient te worden tussen verschillende individuen, organisaties en overheden. Je vindt elkaar gemakkelijker in het besef dat er naast de behoefte om elkaar vooruit te helpen er altijd een bepaalde eigen belang bij komt kijken.

Marco Agema biedt voortdurend zijn diensten aan andere organisaties om zo vooruitgang te leveren. Dat kan gebeuren in de vorm van zijn kennis en kunde, zijn netwerk maar ook door bijvoorbeeld ingehuurd te worden. De organisaties waar hij zijn bijdrage aangeleverd heeft zijn partijen die op de één of andere manier bereid zijn een positieve bijdrage te willen leveren aan een betere wereld. Bij een toenemend aantal mensen dat goed en gezond eet hoort een toekomstbestendige voedselketen.

De Rabobank is al een tijdje de huisbankier van Snackbar van de Toekomst, daar deze organisatie in de beleving van Marco Agema mooie en inspirerende stappen durft te zetten t.a.v. een betere wereld. Uiteraard hebben zij daar zelf ook een belangrijke rol in als het gaat om hun eigen gedrag. Daarom heeft Marco in het verleden ook enkele jaren zitting genomen in hun ledenraad en had meerdere keren een rol als duurzaamheidsadviseur of door het leveren van een catering.

Uiteraard is er allerlei kritiek op de Rabobank als organisatie en haar activiteiten voor o.a. de klassieke leveranciers van eiwit (dierlijk). Marco is overtuigd dat door te laten zien aan de Rabobank dat het ook anders kan, ze vanzelf besmet worden met het duurzaamheidsvirus en in de toekomst elke dag voor de betere keuzes zullen gaan en de slechte gewoontes achter zich zullen laten.

In het jaar 2021 kwam de vraag van de Rabobank om een aantal videobeelden te mogen schieten van de Inspiratiewagen van Snackbar van de Toekomst, om het verhaal over een krachtig voedselnetwerk inzichtelijk te maken en welke rol de Rabobank hierin zou willen spelen.

Wij willen graag ons netwerk benutten en samenwerken in de eiwittransitie (plantaardig) door mooie en waardevolle voedingsproducten te ontwikkelen. We zien onze partner de Graanrepubliek naadloos passen in de visie van de Rabobank op haar bijdrage aan deze transitie.

Ons doel is niet consumptie te vergroten, maar duurzaam te beïnvloeden mede door voedselverspilling tegen te gaan en door gebruik te maken van wat er in de keten over blijft na productie/consumptie.

Bekijk onze diensten of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek via 06-51000901 of mail marco@snackbarvandetoekomst.nl