Expeditie Alfa-College

Verduurzamingsslag Alfa-college


Sinds het begin van mei 2021 zijn wij betrokken bij de verduurzamingsslag die het Alfa-College doorvoert. Dit is niet een traject van de korte adem, maar een die enkele jaren geleden is ingezet en zich binnen de verschillende plekken van de organisatie ontwikkelt.

De bemoeienis van de Snackbar van de Toekomst met de catering van het Alfa-College. Deze is op de 6 locaties (4 in de stad Groningen, 1 in Hardenberg en 1 in Hoogeveen) van toepassing en wordt gekoppeld aan het reeds jaren geleden ingezette route met de werktitel “Meet & Eat”. Niet alleen is het zichtbaar door de transformatie van de kantines zelf, maar ook terug te herleiden naar het aanbod van producten, zeg maar de menukaart. Mooie stappen zijn gezet waarbij de titel kantine ingeruild is voor restaurant en de menukaart steeds meer duurzamere keuzes herbergt.

Het ontwikkelen van een juiste menukaart op de juiste locatie is een specialiteit van Snackbar van de Toekomst.  We hebben en geven aandacht voor de verhalen achter de producten op het menu maar ook de toepasbaarheid van deze producten. Zeg maar “de vertaling van de boodschap van het product door de catering medewerkers richting de bezoekers van het restaurant”. Dit verhaal werkt als het ook op de juiste gronden is gebouwd en mede ontworpen is door betrokken medewerkers, want zij moeten het uiteindelijk vol passie kunnen overbrengen aan de gasten.

Het is een mooi spel dat verder gaat dan even samen een product uitzoeken van de website van de hoofdleverancier Sligro (in dit geval). Het gaat juist om zoveel mogelijk facetten mee te laten wegen om uiteindelijk de juiste keuze voor dat moment te volgen. Weer later werken we aan de aanscherping van de visie, zodat de juiste dynamiek ontstaat en het aanbod in de school restaurants van het Alfa-College ook veel meer aansluit op de wensen van de consument van morgen.

Ja u leest het goed, de consument van morgen!

Voor het onderwijs is het goed om te beseffen dat de rol die men op zich neemt veel meer ingesteld moet zijn op wat morgen nodig is. Niet alleen qua vaardigheden maar ook qua consumptie van voedsel. Het onderwijs heeft niet alleen een rol om de juiste boodschap in de restaurants te delen met hun gasten, maar ook in de lessen en het koppelen van de juiste organisaties om bijvoorbeeld studenten stage te laten lopen. Een rol die voor het onderwijs interessant is om in te nemen, maar ook voor het bedrijfsleven inspirerend en innovatief kan zijn. In de oude situatie betalen de pionierende ondernemers vaak een hele hoge prijs voor de eerste stappen van het ontwikkelen van een idee/product. De ontwikkelingskosten kunnen veel beter verdeeld worden door het onderwijs een gedeelte van op te laten hoesten. Het voordeel is dat de studenten en hun begeleiders, de docenten, veel meer in de voortrekkersrol zitten dan voorheen.

Voor Snackbar van de Toekomst is het een fantastische kans om haar skills te tonen en naast de restaurants van het Alfa-College ook een bijdrage te kunnen leveren aan de verschillende lesprogramma’s en het aanbieden van stages voor studenten. Daarnaast is het de mogelijkheid om het netwerk dat Snackbar van de Toekomst met zich meeneemt ook te delen met Alfa-College. Mooie marktpartijen komen op deze manier in aanraking met het onderwijs om een leuke maar vooral inspirerende rol op te pakken, zoals productontwikkeling, maximaliseren van de duurzame marketing en het verbeteren van het inkoop/logistieke verhaal.

 

De start van Expeditie Meet & Eat
Het traject, ook wel expeditie genoemd, met het Alfa-College is nog maar net van start gegaan en zal na de zomerbreak weer verder worden opgepakt. In de eerste fase (mei, juni & juli 2021) lieten we catering medewerkers kennis maken met de vibe binnen Meet & Eat. Zij mogen hun stem laten horen en aan de gang gaan met thema’s waar zij blij van worden. Thema’s die wij vanuit Snackbar van de Toekomst en enkele specialisten binnen Alfa-College aandragen.

De terugkoppeling vanuit de eerste fase was heel divers. Op sommige locaties was men ongelooflijk enthousiast terwijl op een andere locatie er een sfeer ontstond van “moet dit nou weer!” Aan het einde van de eerste fase kunnen wij concluderen dat het goed is dat deze reis met de medewerkers is gestart, want het levert niet alleen mooie duurzame ideeën op, maar ook heel veel bijvangst. De medewerkers voelen zich gezien en maken daar op verschillende manieren dan ook gebruik van. Zo kwam naar voren dat iedereen in de basis heel blij is met Alfa-College als werkgever, maar dat bepaalde aandachtspunten in de loop van jaren wel vergeten zijn. Daarnaast komt ook aan het oppervlak hoe de sfeer per locatie verschilt en waar extra aandacht gegeven moet worden en waar misschien de rem moet worden gehanteerd omdat men te snel en te veel wil. Dit zou onherroepelijk tot teleurstellingen leiden want er worden dan te weinig positieve resultaten geboekt.
Daaraan toegevoegd: Het heel belangrijk is dat de successen worden gevierd, dus zorg dat er regelmatig wat te vieren valt!

De 4 thema’s die in de Expeditie zijn gekozen zijn in 2 groepen te verdelen:

  1. Mens
    1. Gezond
    2. Sociaal
  2. Natuur
    1. (H)eerlijk
    2. Verspilling

Binnen de 4 thema’s mogen de medewerkers hun eigen onderwerp kiezen waar ze tijdens hun werk aandacht op gaan zetten. Dit kan gaan over dingen onderzoeken (bijvoorbeeld een marktonderzoek) of het op een andere manier presenteren. Maar het kan ook zo zijn dat de medewerker het onderwijs er meer bij wil betrekken of dat men juist in kaart wil brengen hoeveel er eigenlijk in de afvalbak belandt en dan met name wat! Hoe dan ook, de medewerker is in deze reis de belangrijkste schakel om uiteindelijk te zorgen dat het beleid dat Alfa-College heeft ontwikkeld voor de aankomende jaren ook in de catering wordt gevolgd en verbeterd. Uiteindelijk moet het binnen de gehele organisatie slagen om zo te zorgen voor een dynamisch bedrijf dat op de toekomst is voorbereid!

Snackbar van de Toekomst droeg mogelijke opdrachten aan die als optie voor de medewerker op een bepaald thema geldt. Deze keuzemogelijkheden dienen niet als verplichting maar juist als inspiratiebron. Ontdek de suggesties (PDF)

Na de zomer gaan wij weer onze bijdrage leveren in het ondersteunen, het inspireren en het verbinden om zo live te kunnen aanschouwen wat voor een mooie impactvolle beweging er binnen een onderwijs instantie als het Alfa-College ontstaat in de verwachting dat veel nieuwe duurzaam afgestudeerde studenten de markt positief gaan beïnvloeden. Dat noemen wij betekenisvol bijdragen!

 

Waarom werken met het Alfa-College?
In onze beleving is het Alfa-College een prachtig voorbeeld van hoe het onderwijs ook georganiseerd kan zijn. Ruimte geven aan experimenten en zorgen dat de uitkomsten ook daadwerkelijk worden doorgezet in de praktijk en dat alles vanuit een duidelijke toekomstvisie.

De onderstaande infographic geeft in ieder geval duidelijk aan waar de aandacht van deze organisatie ligt en hoe ze groeien in het bewust organiseren van kwalitatief hoog onderwijs op MBO-niveau.

Wilt u meer informatie over het Alfa-College dan kunt op hun website ervaren of het bovenstaande overeenkomt met hun boodschap op de website. https://www.alfa-college.nl/

 

Met ons in gesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om in een eerste gesprek te achterhalen welke meerwaarde wij u kunnen bieden in de transitie van traditioneel denken richting impactvol duurzaam zijn. Via 06-51000901 of marco@snackbarvandetoekomst.nl zijn wij dagelijks bereikbaar.

Met een zonnige groet,

Marco Agema