Emmen

OBS de Lisdodde


Waar
OBS de Lisdodde, Emmen

Wanneer
7 Maart 2019

Wat

Een presentatie van Snackbar van de Toekomst t.o.v. kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Volwassen thema’s zoals voeding, energie, mobiliteit en samenwerken omzetten naar de gedachten van de kinderen. Praktische voorbeelden die hopelijk een prikkel geven om andere keuzes te maken in het leven, hoe jong je ook bent. Voeding is natuurlijk het cement van het verhaal doordat kinderen net als volwassenen hier dagelijks vele malen keuzes in moeten maken, er moet per slot van rekening gegeten en gedronken worden. De basisschool OBS de Lisdodde ziet in door samen te werken met externen onderwerpen als deze heel goed of zelfs veel beter kunnen worden overgelaten aan specialisten i.p.v. het zelf te willen organiseren. Voordeel is dat het ook weer opgepakt kan worden in de lessen of als er een activiteit georganiseerd wordt zoals een schoolfeest het thema voeding optimaal terug te laten komen om de kinderen ook het in hun eigen praktijk te laten ervaren!

Onze rol en bijdrage

De presentatie van ongeveer 1 uur is een interactieve aangelegenheid om de kinderen actief mee te nemen in het maken van verantwoorder keuzes vanuit een opbouw die inzichtelijk probeert te maken dat iedereen fouten maakt maar dat je juist van je fouten kan en mag leren om vooruit te komen. M.b.v. foto’s, video’s en fysieke producten is het tastbaar en komen er mooie reactie vanuit de groep kinderen naar voren.

Hopelijk heeft de presentatie op 7 maart 2019 bijgedragen aan het meer maken van verantwoorde keuzes en dit meenemen als ze naar het voortgezet onderwijs verhuizen en veel vaker hun eigen geld uitgeven in de plaatselijke supermarkt, cafetaria of in de kantine van de school.