Project Terra

Project Terra MBO 2021


Voor Snackbar van de Toekomst wordt samenwerking met het onderwijs steeds belangrijker. Wat begon met een keer gastcollege op een HAVO, een catering opdracht bij een MBO en het begeleiden van stagiaire vanuit HBO groeit tot steeds grotere en opdrachten waaraan wij graag meedenken maar vooral doen.

Begin 2021 benaderde Marjan Nijenbanning-Pot van Terra MBO ons met de vraag of wij bereid waren om zo’n 6 studenten te begeleiden in een stage opdracht. Deze 6 studenten konden tijdens de corona pandemie geen geschikte stage vinden en waren beperkt tot een opdracht in school zelf. Initiatief vanuit school zelf resulteerde in een interessante opdracht:

Ontwikkel een “gezonde schoolkantine”.

Uiteraard hebben wij ruimte gemaakt in onze agenda om deze studenten een interessante maar bovenal waardevolle stage aan te bieden waarin het ontdekken van je eigen mogelijkheden in een groep de meeste uitdaging herbergt. Hoe kan je als jongvolwassene met de overige leden zorgen dat je eigen kwaliteiten maximaal renderen met als eindresultaat een inspirerend startdocument voor nieuwe stagiaires.

De opbouw

Eerst aan elkaar wennen, weten wat de regels zijn binnen de stage of misschien anders vertaald, welke mogelijkheden zijn er om tot een maximaal resultaat te komen zonder een ander te schaden. Vanaf het begin werd gehamerd op het feit dat het een groepsproces is en dat iedereen mee moet komen. Daarbij is gekozen voor een onderverdeling van taken welke iedere stagiaire zelf mocht kiezen om mee aan de slag te gaan.
Er werd rekening gehouden met dat niet alle klusjes binnen het traject/project even inspirerend zouden kunnen zijn; dat in de laatste fase er nog wisselingen in het team zouden gaan plaatsvinden om te zorgen dat de dynamiek maximaal werd behaald en dat het eindresultaat door elk lid met een goed gevoel kon worden afgesloten.

Om een beeld te krijgen waar de opdracht over ging, zijn wij een soort inspiratietour gaan houden waarin verschillende (horeca)locaties werden bezocht en Alfa-College Admiraal de Ruyterlaan te Groningen als een echte “gezonde “schoolkantine” werd aangedaan. Bij dit laatste adres werden wij keurig begeleid door Jan Willem Hamming en mochten de studenten een kijkje achter schermen nemen om uiteindelijk te zien/ervaren hoe de energie kan zijn in een gezonde kantine.

Er werden bezoekjes afgelegd aan het inkoopkanaal; er kwam een bakker en een mede-stagiaire langs die hun ervaringen deelden over marktwerking en hun denkwijze over de “gezonde schoolkantine”.

De groei

De leergroei van de stage zat hem vooral in het ontdekken van het samenwerken. Nadat zonder een echte visie aan de slag gegaan was, kwam het inzicht, lichtelijk gedwongen, dat samenwerken maximale resultaten teweegbrengt. Verschillende karakters smeden samen tot één geheel. Alle losse gegevens verzamelen en dat tot 1 document omtoveren is wel de grootste winst te noemen, want toen werd duidelijk wat ze eigenlijk samen allemaal hadden bewerkstelligd.

Verder hadden de stagiaires te maken met onverwachte vraagstukken zoals een MBO Food Waste Challenge en een opdracht met Veldbonnen. Dit heeft niet geleid tot een kink in de kabel, maar in onze beleving juist bijgedragen aan het succes. Anticiperen op wat er voorbijkomt!

Eindresulaat

Naast dat het eindresultaat voor alle studenten positief uitgepakt is waren er uiteraard ook hobbels op de weg. Zo was het voor sommige stagiaires lastig om op tijd aanwezig te zijn, afspraken na te komen en regelmatig kwalitatief werk af te leveren. Maar uiteindelijk zijn zij er wel in geslaagd om een mooi resultaat neer te leggen. Graag willen wij dan ook in onderstaande link met u de resultaten delen en het vervolgens beoordelen als een startdocument met dien verstande dat er van niets iets is gemaakt.

Gezonde schoolkantine – Stel je beleid op

Gezonde schoolkantine – Richtlijnen

Terra Bistro – Plan van aanpak

MBO Food Waste Challenge

De MBO Food Waste Challenge is een landelijke wedstrijd waar steeds meer MBO-opleidingen zich voor inschrijven om hun studenten wegwijs te maken in het meer duurzaam denken en doen. Er is ergens in de voedselketen een probleem en daar zoeken wij een oplossing voor. Vraag aan de studenten is dan vervolgens “bedenk iets interessants wat niet alleen voor nu zal werken, maar ook voor de langere termijn”.

Voor Snackbar van de Toekomst was het niet het eerste project binnen deze MBO Food Waste Challenge, daar wij vorig jaar ook al eens hebben mogen bijdragen aan het project 2020. Toen waren wij actief betrokken bij de oplossing wat zelfs resulteerde in de winst voor de betrokken studenten. Toen was het probleem overgebleven pompoenen waar heerlijke friet van gemaakt werd, nu ging het over restpartijen paprika’s en uien waar door de desbetreffende studenten een heerlijke soep werd gemaakt, geserveerd en genuttigd. Net als in 2020 mochten wij nu een bijdrage leveren aan de uitgifte van deze lekkernij op het schoolplein als “trots” van de studenten, docenten en bedrijven die erbij betrokken waren. Uitdelen van een waardevolle soep aan passanten, meestal medescholieren, en daarmee het verhaal te mogen vertellen in de hoop een stukje inspiratie over te brengen in de hoop dat er door de passanten ook anders tegen voedsel wordt aangekeken en problemen in de voedselketen worden benaderd om structurele oplossingen te bedenken.

De “pompoenpatat” ontving mooie opvolging binnen ons concept door o.a. veel verschillende soorten friet aan te bieden in allerlei smaken. De soep krijgt een vervolg doordat het inkoopkanaal van de uien en paprika’s structureel geholpen gaat worden om de over gebleven reststromen beter te vermarkten door nieuwe partners te vinden. Partners die het enerzijds leuk vinden om bij te dragen aan de oplossing en anderzijds het zakelijk benaderen door op een goedkopere manier in te kunnen kopen.

In onderstaande link is de uitslag van de MBO Food Waste Challenge 2021 terug te vinden waarbij ook Marco Agema, Snackbar van de Toekomst, op het podium zijn verhaal mag houden. Verder is er ook een podcastaflevering van Agema & Dijkstra FoodTalk te vinden waar het verhaal van de soep uitgebreid wordt besproken. Want wat nog niet genoemd was, is dat een waardevolle partner als Mennoos Kookerij een belangrijke schakel was voor het bereiden van de soep. Handjes die aan deze soep een positieve bijdrage hebben mogen leveren zijn normaal niet zo snel in een commerciële keuken te vinden, want het gaat om mensen die normaal wat verder van de arbeidsmarkt staan. Mensen die via Mennoos Kookerij een dagbesteding wordt aangeboden, dagbesteding op niveau zullen wij maar zeggen!

Waarom deze MBO Food Waste Challenge ook hier wordt genoemd heeft te maken met het feit dat ondernemers vaak niet inzien hoe waardevol een gezamenlijk project met scholen/het onderwijs kan zijn. Een probleem omzetten in kansen!

Koploper symposium

Bijdragen aan het symposium in april was het organiseren van een betekenisvolle catering voor 20 personen.

De samenwerking tussen Snackbar va de Toekomst en de studenten ging veel verder dan het overleggen wat de opdracht is, deze opdracht werd juist medegevormd door de studenten zelf. Zelf aan de slag om producten te ontwikkelen, zelf zorgen voor de juiste marketing en uiteindelijk ook aanwezig zijn om je verhaal te doen ten overstaan van 20 interessante organisaties. Organisaties trouwens die binnen het koploper project zichzelf uitdagen om stappen te blijven zetten t.a.v. het maken van duurzame keuzes binnen de eigen organisatie.

Dat kan gaan over minder energie verspillen, meer samenwerken met sociale partners maar ook het aanpakken van verspillingen. Juist dat laatste thema was voor de betrokken studenten ook de meest waardevolle. Producten/ingrediënten die nog niet de juiste waarde in de voedselketen meekrijgen zoals “veldbonen”, “bierbostel” of “valfruit” vertalen in interessante producten, zoals pizzabodems, brownies en fruitleer.

Dat niet alles slaagt zoals je van tevoren hebt bedacht bleek maar weer eens tijdens het Koplopersymposium. 20 ondernemers die vooral gefocust waren op het programma en daardoor minder oog hadden voor de aanwezige studenten met hun verhalen, zorgde voor de nodige teleurstelling. Maar ook weer veerkracht om in ieder geval te leren van wat niet goed ging. Gelukkig kregen de studenten een tweede kans om elke koploper persoonlijk nog te benaderen om hun waardevolle vraag betreffende catering alsnog kracht bij te zetten om uiteindelijk vol trots terug te kijken op een geslaagde opdracht.

Onderstaande link brengt u nog even bij het koplopers symposium en ook de verschillende foto’s zorgen voor de juiste weergave van een waardevolle middag voor de studenten en Snackbar van de Toekomst.

Leer uitkomsten

Het begeleiden van studenten komt aardig in de buurt van het coachen van ondernemers. Eerst schieten ze alle kanten op om vervolgens focus aan te brengen en in de juiste modus te komen met mooie resultaten tot gevolg.
Het verschil van echt moeten presteren wordt ook steeds vager, daar de studenten ook steeds beter begrijpen dat een opdracht in de praktijk de nodige druk met zich meebrengt wat ervoor kan zorgen dat iets faliekant kan mislukken maar ook super kan slagen. Een project via school hoeft niet altijd 100% te zijn als het gaat om het resultaat, want leren van de fouten is minstens zo waardevol.

Eerlijk is eerlijk, niet elke opleiding bezit over de juiste mensen, de mensen die de studenten klaarstomen voor de praktijk. Binnen het Terra MBO zit wel zo’n pareltje die heel goed begrijpt over het hoe en wat en dat is Marjan Nijenbanning-Pot. Een onmisbare schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven; die begrijpt wat eraan beide kanten van het spectrum nodig is om te kunnen slagen; die heel goed begrijpt dat de veilige wereld binnen het onderwijs soms haaks staat op de harde realiteit van het bedrijfsleven. Zo iemand is goud waard om de studenten laten slagen in projecten zoals de “gezonde schoolkantine”, “MBO-Food Waste Challenge” en het “Koplopersymposium”.

Meer weten over schoolprojecten over het coachen van ondernemers: 06-51000901 of mail marco@snackbarvandetoekomst.nl