Frans van Rooij, Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) 

‘Maatschappelijke ontwikkelingen mogen we niet negeren’

“Goed gefrituurd, da’s lekker genieten.“ De slogan van ProFri laat aan duidelijkheid niets te wensen over? Maar wat is het nu eigenlijk voor een vakvereniging? En hoe draagt Snackbar van de Toekomst bij aan hun doelstellingen? In gesprek met oprichter en directeur Frans van Rooij.

Frans van Rooij praat graag en gemakkelijk over de frituur. Maar bovenal is hij een man van daden. Als Van Rooij ergens in gelooft, dan gaat hij er volledig voor. Vandaar dat hij in 2012 het initiatief nam tot de oprichting van de Vereniging Professionele Frituurders, kortweg ProFri. Het doel van ProFri is om de kennis en het vakmanschap van frituurbedrijven te bevorderen en het imago van het vak en gefrituurde lekkernijen een positieve draai te geven. En dat is nodig, benadrukt hij. ‘Frituurbedrijven hebben al jaren de maatschappelijke wind tegen. Nog te vaak worden onze producten geassocieerd met vet en ongezond voedsel. Maar het feit dat iets gefrituurd is wil helemaal niet zeggen dat het ongezond is. Sterker nog, wanneer deze populaire bereidingswijze van voedsel goed wordt toegepast, past het eten van friet en gefrituurde snacks prima bij mensen die er een gezonde leefstijl op nahouden . De publieke opinie baseert zich dus op onterechte vooroordelen.‘

 

Peloton

ProFri bestaat uit leden die allemaal het belang van goed vakmanschap, goed gastheerschap en voedselveiligheid onderschrijven. Kort gezegd is het de zelfstandige en onafhankelijke vakvereniging die hun spreekbuis naar buiten is. ‘Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen en willen we daarbij niet negeren’, zegt Van Rooij. ‘Zo is er onder leden steeds meer aandacht voor het zoeken naar duurzame verpakkingsmogelijkheden. Omdat consumenten dat verlangen, maar vooral ook omdat zij zelf de noodzaak onderkennen. Net als de Snackbar van de Toekomst willen we de branche in de volle breedte toekomstbestendiger maken. Natuurlijk, Marco Agema loopt op dat terrein mijlenver voorop. Mijn taak als directeur van ProFri is om ervoor te zorgen dat het peloton ook vooruit komt en de goede richting in gaat. Aansluiting bij Marco is welhaast onmogelijk. Als hij het peloton eraan ziet komen weet hij dat hij extra vaart moet maken. Maar om als frituurwereld daadwerkelijk stappen te maken heb je een voortrekker als Marco broodnodig.’

 

Goed Gefrituurd Keurmerk

De contacten tussen Van Rooij en Agema dateren al van lang geleden. ‘Met Friet van Piet was Marco al van het begin lid van onze vereniging’, verduidelijkt Van Rooij. ‘Ook heeft hij destijds het Goed Gefrituurd Keurmerk aangevraagd en gekregen. Het is één van onze initiatieven om vakkennis en vakmanschap beter zichtbaar te maken voor de consument. Het keurmerk, dat lang niet voor iedereen is weggelegd, onderstreept dat er in je bedrijf professioneel wordt gewerkt en je de zaken goed op orde hebt. Een voornaam onderdeel  is dat je aantoonbaar nadenkt over een duurzame toekomst. Over bijvoorbeeld het verbreden van je assortiment, je verpakkingen en het  voorkomen van zwerfafval. Zoals je begrijpt was dat bij Marco overduidelijk het geval.’

 

Bewustwording

De contacten zijn altijd gebleven. Regelmatig informeerden ze elkaar over ieders plannen en ambities. ‘De ontwikkeling van Snackbar van de Toekomst heb ik dan ook met grote interesse gevolgd’, vertelt Van Rooij. ‘En dat doe ik uiteraard nog steeds. Het is een geweldig initiatief dat we als ProFri omarmen. Snackbar van de Toekomst helpt de branche mee de goede richting in. Tegelijkertijd zorgen de activiteiten van Marco voor meer bewustwording en inspiratie bij onze leden. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van. Ik ben daarom blij dat hij met zijn Snackbar van de Toekomst ook lid is geworden van de vakvereniging.’