Jasper van Buiten, Alfa-college

‘Met lef en brutaliteit kun je heel ver komen’

Het Alfa-college wil zich in Noord-Nederland nog nadrukkelijker profileren rondom thema’s als sport, bewegen, vitaliteit en veiligheid. Om die ambitie waar te maken werd de samenwerking gezocht met onder meer Snackbar van de Toekomst.

‘Onze studenten worden opgeleid in de dienstverlening, de sport en de veiligheid’, zegt Jasper van Buiten, opleidingsmanager bij de opleidingen Sport & Bewegen en Uniformberoepen bij het Alfa-college. ‘Om die reden zien we het als een verplichting om op die gebieden een maatschappelijke bijdrage te leveren.’ En dus wil het christelijke ROC zich nog sterker profileren rondom thema’s als sport, bewegen, vitaliteit en veiligheid. Tegelijkertijd weet het Alfa-college dat veel beroepen in de nabije toekomst zullen veranderen of zelfs gaan verdwijnen.

‘Waar mogelijk willen we inspringen op de verwachte veranderingen’, benadrukt Jasper. ‘Wij leiden immers de professionals van de toekomst op. Vandaar dat we afgelopen 16 september een bijeenkomst hebben georganiseerd met allerlei relevante partijen uit het onderwijs en de private sector. Door het werkveld er al in een vroeg stadium bij te betrekken kunnen we nog beter aansluiten op ontwikkelingen en behoeften in de regio Noord-Nederland.’ Ook Snackbar van de Toekomst mocht rekenen op een uitnodiging. Niet verwonderlijk, want gezonde voeding en de bewustwording ervan spelen een voorname rol in de ambities van het Alfa-college.

‘Marco Agema, die ik ken vanuit mijn tijd als voetballer bij Oranje Nassau in Groningen, heeft die middag een presentatie, inclusief een proeverij, gegeven’, vertelt Jasper. ‘Op een inspirerende en overtuigende manier verhaalde hij over hoe hij ooit begon als klassieke snackbarhouder en waarom hij jaren later het initiatief nam voor Snackbar van de Toekomst. Dat verhaal werd enorm goed ontvangen. Toen hij het publiek na afloop meenam naar de inspiratiewagen om verantwoorde snacks  te proeven, waren ze helemaal om.’

 

Wat maakt Snackbar van de Toekomst voor jou tot een waardevol initiatief?

‘Heel lekker, maar ook heel ongezond. Dat is vaak het eerste wat bij je opkomt als je aan een snackbar denkt. Het past dus niet bepaald in de doorzettende trend van bewust eten en leven. Marco heeft daar een mooie twist aan gegeven. Hij laat zien dat het anders kan. Oftewel: dat lekker en bewust eten heel goed samen kunnen gaan. Met Snackbar van de Toekomst vertelt hij dat niet alleen, maar laat het je ook ervaren en proeven. Dat maakt het voor mij tot een sterk en kansrijk concept.’

 

Waarom passen het Alfa-college en Snackbar van de Toekomst zo goed bij elkaar?

‘Voortdurend zijn we binnen het Alfa-college aan het nadenken over hoe we kunnen bijdragen aan een betere wereld. Vooral vanuit  Sport & Bewegen zien we dat als onze maatschappelijke plicht. Om dat goed te doen moet je nadrukkelijk de samenwerking met andere relevante partijen zoeken. Om daadwerkelijk stappen te maken heb je elkaar nodig. Dat heeft Marco tijdens zijn presentatie nog eens extra benadrukt. Daarnaast  moeten woorden worden omgezet in daden. Marco heeft bewezen dat je met lef en brutaliteit heel ver kunt komen.  Die combinatie van samenwerken en daadkracht past heel goed bij de strategische koers die het Alfa-college momenteel vaart.’

 

Wat kunnen jullie en Snackbar van de Toekomst op korte termijn voor elkaar betekenen?

‘Als we een samenwerking aangaan hopen we altijd dat het een duurzaam karakter krijgt. Voorwaarde is wel dat er een onderwijskundig sausje overheen gaat. De student moet er uiteindelijk profijt van hebben. Marco heeft aangeboden om ons te ondersteunen bij het neerzetten van innovaties rondom voeding en een gezonde levensstijl in het onderwijs. Door bijvoorbeeld lezingen te geven en ons in contact te brengen met aanbieders en leveranciers. Het is onze wens om dat met elkaar op te pakken, zodat Marco in de onderwijssfeer ook daadwerkelijk een rol gaat spelen.’