Onderzoeken

De Snackbar van de Toekomst doet veel onderzoek naar nieuwe producten, de opinie van onze doelgroep en het inventariseren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van duurzaam voedsel.

De resultaten van onze onderzoeken delen we graag met u!

Wilt u zelf bijdragen aan onze onderzoeken?

Vul de actuele vragenlijst in!

Onderzoek naar verantwoorde snacks

Juliët Vaszlovszky was in 2020 student Voeding en Diëtetiek.op de Hanzehogeschool in Groningen. Ze heeft een scriptie geschreven en stage gelopen binnen Snackbar van de Toekomst.
Juliët heeft een enquête opgesteld met 26 vragen, die is ingevuld door 135 personen uit Groningen of omstreken.

Wij delen de interessantste vragen en antwoorden met u!

Onderzoek onder bezoekers klimaattop Noord Nederland 2019

Zo’n 1300 mensen bezochten de top bij de Oude Suikerfabriek in Groningen. De deelnemers bestonden o.a. uit innovators, koplopers en omdenkers. De Snackbar van de Toekomst deelde frieten uit aan de aanwezigen.

Hoe festivals de overstap kunnen maken naar een (meer) circulaire drankverpakking

Hoe festivals de overstap kunnen maken naar een (meer) circulaire drankverpakking. De focus ligt hierbij op drankverpakkingen voor koude dranken zoals bier, frisdrank en water.

Wat is een snack & waarom vegan?

Tijdens de Vegan Kerstmarkt hielden wij een korte enquete over wat men verstaat onder een ‘snack’, of Vega producten ook naar vlees moeten smaken en wat de voornaamste reden is om Vega(n) te gaan.