Aflevering 10 van de Agema & Dijkstra Foodtalk gaat over Voedseltrends voor 2021:

2:00 introductie 3:00 Voor wie zijn de trends bedoeld? 5:00 Wie bepaalt de trends? 6:00 start heeft met transparantie te maken. 7:00 terugkoppeling nieuwjaarsbijeenkomst Transitiecoalitie Voedsel (TcV) met trend watcher Anneke Ammerlaan 8:30 Aftrap van de 7 trends: Trend 1 is lokaal – cultuur 13:00 trend 2 gaat over producten met een keurmerk. 17:00 trend 3 innovatie op voedselproductie 19:00 ontwikkelen van een eigen toekomst visie 21:30 Sparren met Agema & Dijkstra kan altijd! 22:00 Trend 4 gaat over voedselverspilling 24:30 bewustwording 26:30 Meedenken met de gast – in dialoog gaan 28:00 welvaartsziekte => te veel voedsel 29:00 Trend 5 gaat over nieuwe smaakprofielen 31:30 Unieke smaken ontdekken 36:00 Transitie uitleg 37:00 Trend 6 staat in het teken van de eiwittransitie 40:00 Trend 7 gaat over biodiversiteit 42:00 Samenwerken binnen de lokale voedselketen 45:00 Schijf van 5 47:00 Samenvatting


Trend 1: Lokaal voedsel


Trend 2: Product met een keurmerk

 

Trend 3: Innovatieve voedselproductie


Trend 4: Voedselverspilling

  • Voedselverspilling ook wel Food Waste genoemd.
  • Er wordt enorm veel voedsel verspilt over de gehele wereld, daar heb je als ondernemer natuurlijk minder invloed op. Althans, altijd een klein beetje en al helemaal als je anderen weet te inspireren om ook anders te acteren! 
  • Begin met het vastleggen van je verspillingen, zowel aan de achterzijde (keuken) als aan de voorzijde (de gasten). Bijvoorbeeld door:
   • Het afval te wegen.
   • Goed analyseren wat er weggegooid wordt. Ligt dit bijvoorbeeld aan de snijtechnieken, verkeerde/gebrekkige communicatie richting gasten of een verkeerde indeling van de maaltijd.
  • Uit onderzoek van de WUR (Wageningen University & Research) blijkt het volgende: De hoeveelheid verspild voedsel in ons land is tussen 2009 en 2018 niet toegenomen, maar ook niet afgenomen. Dat blijkt uit de Update Monitor Voedselverspilling, die de situatie in kaart brengt op basis van afval- en veevoerstatistieken. Overheid en bedrijfsleven hebben sinds 2018 verschillende stappen gezet om voedselverspilling tegen te gaan. Maar het is nog te vroeg om het effect hiervanterug te zien in cijfers.
  • Onderzoek van het Rijksoverheid blijkt dat: Nederlanders op koers in strijd tegen voedselverspilling Nieuwsbericht | 03-10-2019 | 06:30
  • Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden Nederlanders 34,3 kilo eten per persoon; bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Daarmee ligt Nederland op koers voor het behalen van het doel: een halvering van de voedselverspilling in 2030. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) reageert verheugd en denkt dat de toegenomen aandacht voor voedselverspilling zeker een rol heeft gespeeld bij de daling.
  • Zo maar om mee te nemen: 16 feiten over voedselverspilling: https://www.manners.nl/voedselverspilling-feiten-nederland-wereldwijd-kerst/
 • Vanuit Snackbar van de Toekomst kunnen wij natuurlijk ook assisteren om de voedselverspilling in uw organisatie in kaart te brengen. Geïnteresseerd: 06-51000901 of marco@snackbarvandetoekomst.nl

 

Trend 5: Nieuwe smaakprofielen

 •  Interessant om mee te nemen in de plannen die je maakt als ondernemer om bijvoorbeeld nieuwe gerechten/producten op de menukaart te zetten: Nodig je gasten uit voor een proefsessie. Neem een onderzoek af en gebruik dit voor het verfijnen van je boodschap. Smaakt het product goed of anders gezegd, valt het product in de smaak, dan weet je als ondernemer in ieder geval al meer.
 • Vanuit Snackbar van de Toekomst kunnen wij smaak sessies voor uw organisatie ontwerpen en uitvoeren. Niet alleen gericht op uw gasten, maar ook de andere stakeholders zoals uw team.
 • Vanuit Snackbar van de Toekomst kunnen wij u ondersteunen met het organiseren van een onderzoek.
 • Wat zijn eigenlijk smaakprofielen: http://www.justforfriends.nl/smaakprofiel/uitleg-smaakprofiel
 • In aflevering 11 van Agema & Dijkstra Foodtalk wordt de verdieping gezocht naar productontwikkeling. Samen met de studenten van het Friese Poort College wordt stap voor stap uiteen gezet om nieuwe producten te ontwikkelen en uiteindelijk te kiezen voor een bepaalt smaakprofiel.
 • Duidelijk is dat er steeds minder vlees wordt gegeten en dat er alternatieven worden onderzocht. Dat zorgt voor een nieuwe beleving in de mond. Voor de 1 is het sneller geaccepteerd een nieuwe smaak positief te ontvangen dan bij de ander. Interessant is om zelf aan de slag te gaan. Neem dan wel in gedachten de 5 principes van Dutch-Cuisine mee om zo in ieder geval te voldoen aan een stukje versterken van de Nederlandse keuken, de oersmaken weer terugbrengen op de kaart!  
  •  Check: http://dutch-cuisine.nl/


Trend 6: Eiwittransitie

 • Wat is de eiwittransitie?
  • In Nederland is er groeiende aandacht voor de zogeheten eiwittransitie: een verschuiving van (minder) dierlijke naar (meer) plantaardige consumptie en productie. Hoe zit dat en wat betekent dat?
  • Zorg om het (mondiale) milieu in relatie tot zorg om voldoende voedsel voor de wereldbevolking staan op de politiek-maatschappelijke agenda. Zo wordt gekeken naar de impact van consumptie- en productiemethoden, het efficiënter gebruiken van natuurlijke bronnen en de milieubalans. Met het idee dat dierlijke productie een hogere footprint heeft dan de plantaardige speelt dat een eiwittransitie daarom nodig zou zijn.
  • De NL overheid (e.v.a.) streeft naar een omslag in de consumptie van 60% dierlijk en 40% plantaardig (in de huidige situatie) naar 40% dierlijk en 60% plantaardig. Het Kabinet heeft de klimaatdoelen van ‘Parijs’ omarmd en opgenomen in het Regeerakkoord van Rutte III. Aan Klimaattafels heeft afstemming plaats gevonden tussen de overheid en bedrijfsleven over de realisatie een forse CO2 reductie.
 • Eiwitten vormen de bouwstenen van het leven op aarde. Voor de gezondheid van mens en dier is zowel de kwantiteit als de kwaliteit van voedsel belangrijk. Op dit moment wordt een aanzienlijk deel van de eiwitten geconsumeerd via dierlijke producten. Vanuit verschillende invalshoeken zoekt Wageningen University & Research naar manieren om de beschikbaarheid en diversiteit van eiwitten te verhogen: voedingswetenschap, landbouw- en productietechnologie en consumentengedrag. Check ook onderstaande link: https://www.wur.nl/nl/show/Dossier-Eiwittransitie.htm#:~:text=Wat%20is%20eiwittransitie%3F,naar%20plantaardige%20en%20nieuwe%20eiwitbronnen.
 • Mooiste voorbeelden op de menukaart is dat vlees wordt vervangen voor een plantaardige variant. Bijvoorbeeld geen runderburger meer maar 1 op basis van bionen.
 • Misschien kiezen voor hybride varianten, oftewel een mix van vlees met een alternatieve grondstof zoals bonen, zeewier of granen.

 

Trend 7: Biodiversiteit

 • Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. In de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is wereldwijd afgesproken dat landen ernaar streven hun biodiversiteit te behouden en te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten. Om goed beleid te kunnen maken en beleid te kunnen bijstellen is het van belang inzicht te krijgen in de toestand van biodiversiteit en veranderingen hierin. Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) biedt informatie over biodiversiteit op basis van verschillende kernindicatoren.
 • Oftewel, biodiversiteit is heel belangrijk. Er moet een balans zijn in de natuur en die is op heel veel plekken in de wereld verstoord. Laten wij dan in ieder geval het goede voorbeeld geven om binnen de mogelijkheden die wij hebben de juiste keuzes te maken. Dit heeft met kennis en kunde te maken. Daarom openstaan voor samenwerkingen met organisaties die ook voor meer biodiversiteit staan. In het Noorden van Nederland heb je een cooperatie de Graanrepubliek, waar boeren het initiatief hebben genomen om meer variatie op hun aan te brengen door de samenwerking aan te gaan met andere spelers uit de voedselketen, om zo samen tot mooie oplossingen te komen. Vraag en aanbod duidelijk in kaart brengen. Naar voren halen waar de vraag is waar het aanbod! 
  •  Check: https://www.graanrepubliek.nl/
 • Vanuit Snackbar van de Toekomst kunnen wij met u een programma ontwikkelen waarin u voor een meer evenwichtige menukaart gaat, een menukaart die in balans is met betrekking tot de biodiversiteit.

 

Algemene voedseltrends websites:

Er zijn heel veel mensen en instanties die zich buigen over de verschillende trends die zich voordoen in een bepaalde periode. Meestal hebben ze het dan over een termijn van 1 jaar. Wij hebben gekozen voor 7 trends die meerjarig zal terugkomen. In onze beleving komt dit door de koppeling met duurzaamheid. Op zoek naar een balans in de voedselketen is onze drijfveer en daarom hebben wij gekozen voor deze 7 trends. Uiteraard zijn er nog allerlei andere routes die gevolgd kunnen worden en hebben wij ons best gedaan om hieronder dat te vangen in een aantal lijstjes.

 • https://www.nouveau.nl/artikel/lifestyle/dit-gaan-we-eten-2021
 • https://www.24kitchen.nl/populair/yelp-food-trends-2021
 • https://www.ruig.nl/de-top-10-foodtrends-van-2021/
 • https://www.change.inc/agri-food/food-trends-2021-35349
 • https://www.innovamarketinsights.com/trending-now/
 • https://fsin.nl/actueel/nieuws/440/zes-nieuwe-voedseltrends-op-een-rij
 • https://jump.nl/foodtrends-2021/